Acceptatie Voorwaarden

 

Algemeen
Deze acceptatievoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te creëren over de spelregels die gelden bij het afvoeren van bedrijfsafval.

Toepassingsgebied
Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die afvalstoffen laat afvoeren door Wastenet inzameling of een door Wastenet inzameling ingeschakelde partij.

Acceptatie
De opdrachtgever is verplicht om kenbaar te maken indien er afvalstoffen worden aangeboden die niet tot de acceptatiecategorie behoren waarvoor een overeenkomst met Wastenet inzameling is aangegaan en ten behoeve waarvan de container is geplaatst.

Gebruik van de container
Voor alle typen rolcontainers geldt dat de belading tot aan de rand van de container mag komen zodat de deksel(s) goed sluiten. De opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddel op de dag dat deze wordt leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van Wastenet inzameling. Op de ledigingdag dient een eventueel aanwezig slot verwijderd te zijn aangezien de container anders niet geledigd kan worden. Een eventuele extra lediging komt voor rekening van de opdrachtgever.

Bedrijfsafval
Onder de noemer bedrijfsafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Alle afvalstoffen uit de dienstverlenende sector (winkel, kantoren, inrichtingen e.d.) en de industriële sector, niet direct afkomstig uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, radioactief afval, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, slachtafval, PVC, wit-en bruingoed, (auto)banden, bagger, bielzen, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en afvalstoffen die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Papier/Karton
Onder de noemer papier worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Alle soorten papier, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, omslagen, papieren zakken, fotokopieerpapier, dossier, en overige verpakkingen die uit papier en karton bestaan.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Vervuild, verontreinigd of geplastificeerd papier, cellofaan-, carbon-, behang- en afplakpapier, papieren handdoeken, tafellakens en zakdoeken.

Vertrouwelijk papier
Onder de noemer papier worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Kantoorpapier, enveloppen, zeer kleine hoeveelheden kranten, tijdschriften en karton, nietjes, paperclips en binders.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Verontreinigd, rottend, verschimmeld en geplastificeerd papier, grote hoeveelheden kranten, karton, hangmappen, overige afvalstromen, gevaarlijk afval, ordners, pergamijn en carbonpapier, etiketten, vispapier.

Glas bont & wit
Onder de noemer papier worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Glazen flessen, glazen potten en ander verpakkingsglas in alle mogelijke kleurverhoudingen.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Vlakglas, meer dan 500 kilogram breuk per kuub (zoveel mogelijk hele flessen), steen-, keramiek-, porseleinachtige materialen, papier en plastics, metalen, injectienaalden, gevaarlijke stoffen, hittebestendig glas.

Bouw- en sloopafval
Onder de noemer bouw- en sloopafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Gevaarlijk afval zoals kitkokers, verfblikken, accu’s, olie of tlbuizen, asbest of asbestgelijkend materiaal, organisch afval, afval vallende onder de destructiewet, huishoudelijk afval, dakafval (bitumineus en teerhoudend), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaan, los grond of zand (alleen aanhangend toegestaan).

A-Hout
Onder de noemer A-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Ongeverfd volhout zoals balken en pallets, vrij van verontreinigingen zoals plastic, cementresten, papier e.d. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, grove vezelplaat, spaanplaat, triplex, multiplex, hardboard, zachtboard, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, spoorbielzen, geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal.

B-Hout
Onder de noemer B-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Geschilderd of onbeschilderd hout, deuren, kozijnen, geperst hout, Spaanplaat al of niet geplastificeerd, hard- en zachtboard, gebruikte houten meubelen zonder bekleding (geen riet – of rotan meubelen). Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking; papier en karton, Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerd hout, geïmpregneerde bielzen, rooi en snoeihout, wortels en stronken, hout afkomstig van brandschade, metaaldelen groter dan 200x100x5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal.

C-Hout
Onder de noemer C-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten), geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, grove vezelplaat

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, chemisch verontreinigd materiaal, rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal

Schoon puin
Onder de noemer schoon puin worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand , uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen, gewapend beton(met ijzer).

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Gipsproducten, puin met roet of asbest, stukwerkpuin, gasbeton, asfaltbeton, plastic, papier, hout, zandvervuiling (mag maximaal 10% zijn)

Gips
Onder de noemer Gips worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Alle soorten gips en cellenbeton, gips en cellenbeton mogen gemengd worden aangeleverd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, isolatiemateriaal, grond, zand, bagger, steen- of betonpuin, behang, vinylresten, stucwerk en/of geplastificeerde spaanplaat, dakafval of resten geplakt dakleer, nat gips, asbest of asbestgelijkend materiaal

Dakafval
Onder de noemer dakafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
dakgrind, dakleer, teerhoudend en bitumeus aanklevend materiaal (isolatie), 10% hout en overig sloopafval

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Puin, hout, metalen, kunststoffen, glas, textiel, gevaarlijk afval, asbest of asbestgelijkend materiaal

Groen- en tuinafval
Onder de noemer groenafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren, graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 25% van de totale inhoud.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Alles wat niet composteert zoals: boomstronken, hout, puin, papier, plastics, verpakkingen, ijzer, aanhangende vervuilde grond en zand, vervuild plantsoenafval.

Grond
Onder de noemer grond worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Zand, aarde, grond, klei, kort gemaaide graszoden. Alles zonder vervuiling.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
puin, asbest of asbestgelijkend materiaal overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout e.d.

 

Naast deze acceptatie voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Wastenet inzameling. Deze algemene voorwaarden zijn u voorafgaand aan de overeenkomst ter hand gesteld en zijn op 27 – 05 – 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en zijn te raadplegen op de website van Wastenet