072 - 7202206 info@wastenet.nl
archiefvernietiging-zak-shredded

Vertrouwelijke papieren kunnen niet zomaar door iedereen worden afgevoerd. Om aan de AVG wetgeving te voldoen is het van belang dat er een gecertificeerd datavernietigingsbedrijf wordt ingezet die vertrouwelijk papier CA+ gecertificeerd kan afvoeren.

Wat is CA+

 De Federatie Nederlandse oudpapier industrie (FNOI) heeft in 2004 de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. Dit is inmiddels is hét keurmerk in Nederland voor archief- en datavernietiging. CA+ gecertificeerde inzamelaars moeten aan verschillende eisen voldoen om het keurmerk te dragen. De belangrijkste is dat ze een volledig gesloten inzamelsysteem kunnen garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgesloten (rol)containers, een beveiligd transportvoertuig en wordt het inzamelen en lossen zo ingericht dat er geen derde bij uw gegevens kunnen komen.

Wat is CA+

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft in 2004 de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. Dit is inmiddels is hét keurmerk in Nederland voor archief- en datavernietiging. CA+ gecertificeerde inzamelaars moeten aan verschillende eisen voldoen om het keurmerk te dragen. De belangrijkste is dat ze een volledig gesloten inzamelsysteem kunnen garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgesloten (rol)containers, een beveiligd transportvoertuig en wordt het inzamelen en lossen zo ingericht dat er geen derde bij uw gegevens kunnen komen.

Hoe krijg je een CA+ certificaat?

Wanneer je als datavernietigingsbedrijf een CA+ keurmerk wilt dragen kan je het vernietigingsproces laten keuren door het KIWA. Wanneer je aan de eisen van de Certificeringsregeling Archief- en Datavernietiging voldoet, kan je je CA+ gecertificeerd noemen.

Bij CA+ gecertificeerde vernietiging worden onder andere de volgende stappen doorlopen:

  • Inzameling met gebruik van gesloten inzamelmiddelen
  • Lossen en opslag in een afgesloten en beveiligde ruimte
  • Vernietiging naar overeengekomen veiligheidsklasse
  • Opstelling en verzending van garantiecertificaat