072 - 7202206 info@wastenet.nl
Wat is CA+ gecertificeerd archief afvoeren?

Wat is CA+ gecertificeerd archief afvoeren?

archiefvernietiging-zak-shredded

Vertrouwelijke papieren kunnen niet zomaar door iedereen worden afgevoerd. Om aan de AVG wetgeving te voldoen is het van belang dat er een gecertificeerd datavernietigingsbedrijf wordt ingezet die vertrouwelijk papier CA+ gecertificeerd kan afvoeren.

Wat is CA+

 De Federatie Nederlandse oudpapier industrie (FNOI) heeft in 2004 de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. Dit is inmiddels is hét keurmerk in Nederland voor archief- en datavernietiging. CA+ gecertificeerde inzamelaars moeten aan verschillende eisen voldoen om het keurmerk te dragen. De belangrijkste is dat ze een volledig gesloten inzamelsysteem kunnen garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgesloten (rol)containers, een beveiligd transportvoertuig en wordt het inzamelen en lossen zo ingericht dat er geen derde bij uw gegevens kunnen komen.

Wat is CA+

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft in 2004 de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. Dit is inmiddels is hét keurmerk in Nederland voor archief- en datavernietiging. CA+ gecertificeerde inzamelaars moeten aan verschillende eisen voldoen om het keurmerk te dragen. De belangrijkste is dat ze een volledig gesloten inzamelsysteem kunnen garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgesloten (rol)containers, een beveiligd transportvoertuig en wordt het inzamelen en lossen zo ingericht dat er geen derde bij uw gegevens kunnen komen.

Hoe krijg je een CA+ certificaat?

Wanneer je als datavernietigingsbedrijf een CA+ keurmerk wilt dragen kan je het vernietigingsproces laten keuren door het KIWA. Wanneer je aan de eisen van de Certificeringsregeling Archief- en Datavernietiging voldoet, kan je je CA+ gecertificeerd noemen.

Bij CA+ gecertificeerde vernietiging worden onder andere de volgende stappen doorlopen:

  • Inzameling met gebruik van gesloten inzamelmiddelen
  • Lossen en opslag in een afgesloten en beveiligde ruimte
  • Vernietiging naar overeengekomen veiligheidsklasse
  • Opstelling en verzending van garantiecertificaat

Veilig archief afvoeren zo gaat dat

Veilig archief afvoeren zo gaat dat

Veilig archief afvoeren

Vertrouwelijk bedrijfsgegevens vertrouw je niet zomaar iedereen toe. Wanneer je deze wilt laten afvoeren moet je dan ook met 100% zekerheid kunnen zeggen dat dit volgens de juiste wetgeving en AVG-proof wordt uitgevoerd. Via Wastenet inzameling worden de archiefgegevens op afspraak, met beveiligde transport direct naar een beveiligde vernietigingslocatie gebracht. Zo kunnen uw vertrouwelijke gegevens nooit in de verkeerde handen terecht komen.

Datavernietiging op basis van een abonnement

 Heeft u regelmatig betrouwbaar papier dat u niet lang wilt bewaren en direct wilt laten afvoeren? Dan is een abonnement voor archiefvernietiging de beste keuze. Bij het aanvragen van een rolcontainer voor archiefvernietiging heeft u keuze uit verschillende maten containers. Deze containers zijn voorzien van een slot op de klep. De frequentie en het moment van ledigen bepaalt u zelf. Wastenet zorgt er, na akkoord van beide kanten, voor dat de containers binnen één week gratis bij u voor de deur worden geplaatst en dat de containers op de afgesproken momenten veilig worden geleegd.

Eenmalig of jaarlijkse datavernietiging

Wanneer u liever in één keer een groot aantal archiefpapieren wilt laten vernietigingen kunt u kiezen voor eenmalige  datavernietiging. U kunt er, indien gewenst, voor kiezen deze service jaarlijks te herhalen. Bij een eenmalige vernietiging heeft u de mogelijkheid om uw archief zelf in te zamelen, bijvoorbeeld in archiefdozen, maar wij kunnen ook archiefcontainers meeleveren. Kiest u ervoor het archiefpapier zelf in te zamelen, dan vragen wij u de dozen op de afgesproken tijd en datum klaar te zetten. Wanneer u kiest voor inzameling in containers dan leveren wij maximaal 8 containers van 660 liter. Deze kunt u direct vullen, terwijl de vrachtauto wacht, of we kunnen een afspraak maken voor een later moment. Dan kunt u de containers in alle rust vullen en komen wij ze op een afgesproken dag en tijdstip weer ophalen.

Gesloten systeem

De rolcontainers zijn voorzien van een slot en worden bij het legen opgemaakt door een gecertificeerde medewerker. Zo zorgen wij voor een gegarandeerde veilige vernietiging van uw vertrouwelijke gegevens volgens de CA+ norm. De archiefpapieren worden direct na inzameling naar een beveiligde omgeving gebracht, waar ze binnen 24 uur vernietigd worden. Na elke vernietiging ontvangt u een vernietigingscertificaat.