072 - 7202206 info@wastenet.nl
Zo wordt archiefpapier gerecycled

Zo wordt archiefpapier gerecycled

archiefvernietiging-balen-papier-recycling

Wanneer vertrouwelijke documenten veilig en gescheiden worden ingezameld worden zij binnen 24 uur vernietigd. De papiersnippers die overblijven kunnen goed verwerkt worden tot nieuwe producten. Zo drink je een kopje koffie gemaakt van je oude contract!

Hoe werkt archief recycling?

Vertrouwelijke documenten worden CA+ gecertificeerd ingezameld. Hierna komen ze in een beveiligde omgeving, waar ze binnen 24 uur vernietigd worden. Binnen enkele seconden worden de documenten vermalen tot onleesbare snippers. Deze snippers worden geperst in balen, wat omgezet wordt in nieuw papier.

Als eerste worden de papierbalen vermengd met water, waardoor er een vezelbrij ontstaat. Dit wordt ook wel pulp genoemd. Vervolgens worden er zeeftechnieken ingezet om de vervuilingen als nietjes, plastic plakband en paperclips verwijderd uit de brij. In dit proces worden ook de inktresten verwijderd door middel van flotatie. In sommige gevallen wordt daarna de pulp gebleekt met behulp van zuurstof, waterstofperoxide of ozon. Dit is alleen noodzakelijk als er wit papier wordt gemaakt.

Na het drogen van de pulp wordt het geperst in  nieuwe papierrollen waarvan nieuwe papieren en kartonnen producten worden gemaakt, zoals koffiebekers, kantoorpapier en toiletpapier.

Dit mag er in de archiefcontainers

In de (rol)containers mag al uw vertrouwelijk papier en oud archiefmateriaal. Hier vallen kantoorpapieren, enveloppen, kranten, tijdschriften en karton onder.  Paperclips, tabbladen, nietjes, plakband en binders hoeven niet eerst te worden verwijderd. Verontreinigd papier, rottend papier, verschimmeld papier, geplastificeerd papier, hangmappen, vispapier, carbonpapier, etiketten, gevaarlijk afval of pergamijn mag allemaal niet bij het archiefafval.

In-huis archiefvernietiging

In-huis archiefvernietiging

Ideal papierversnippering archief (3)

Het grootste gedeelte van vertrouwelijke gegevens worden gedrukt op papier. Deze vertrouwelijke documenten kunnen worden opgeslagen in beveiligde rolcontainers, maar u kunt ze ook direct zelf op de werkvloer vernietigen met de IDEAL papierversnipperaars.

De voordelen van directe in-huis vernietiging

 Met de all-in service van Wastenet worden vertrouwelijke documenten binnen de muren van uw bedrijf direct vernietigd. De gegevens hoeven dus geen transportroutes te doorlopen en komen niet terecht in een tussenopslag die u zelf niet kunt controleren. Zo garandeert u voor 100% dat de gegevens van uw klanten en medewerkers bij u in goede handen zijn.

All-in service

Met de all-in service zorgt u niet alleen voor een 100% gegarandeerde vernietiging, maar ook voor een duurzame verwerking. Het versnipperde kantoorpapier wordt namelijk direct opgevangen in een rolcontainer, voorzien van een sensor. Wanneer de container vol is, geeft de sensor dit door aan Wastenet en wordt de container binnen één week geleegd. Het versnipperde papier wordt daarna gerecycled tot nieuw papier.

In-huis archiefvernietiging IDEAL

Zo’n 70% van alle vertrouwelijke gegevens staan op papier. Net als voor online gegevens gelden voor deze papieren de AVG wetgeving. Dit betekent dat vertrouwelijke gegevens vernietigd moeten worden wanneer de wettelijke bewaartermijn verlopen is. Dit is belangrijk, want wanneer deze papieren gewoon in de prullenbak belanden kan vertrouwelijke informatie op straat komen liggen. Met de all-in archiefvernietiging service van Wastenet kunt u vertrouwelijke documenten ter plekke versnipperen. Zo garandeert u dat de gegevens van uw klanten en medewerkers bij u in goede handen zijn. Het versnipperde kantoorpapier wordt vervolgens door ons afgevoerd en gerecycled tot nieuw papier.

Ideal papierversnipperaar

Meer informatie

 

w

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Wat is CA+ gecertificeerd archief afvoeren?

Wat is CA+ gecertificeerd archief afvoeren?

archiefvernietiging-zak-shredded

Vertrouwelijke papieren kunnen niet zomaar door iedereen worden afgevoerd. Om aan de AVG wetgeving te voldoen is het van belang dat er een gecertificeerd datavernietigingsbedrijf wordt ingezet die vertrouwelijk papier CA+ gecertificeerd kan afvoeren.

Wat is CA+

 De Federatie Nederlandse oudpapier industrie (FNOI) heeft in 2004 de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. Dit is inmiddels is hét keurmerk in Nederland voor archief- en datavernietiging. CA+ gecertificeerde inzamelaars moeten aan verschillende eisen voldoen om het keurmerk te dragen. De belangrijkste is dat ze een volledig gesloten inzamelsysteem kunnen garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgesloten (rol)containers, een beveiligd transportvoertuig en wordt het inzamelen en lossen zo ingericht dat er geen derde bij uw gegevens kunnen komen.

Wat is CA+

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft in 2004 de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) opgesteld. Dit is inmiddels is hét keurmerk in Nederland voor archief- en datavernietiging. CA+ gecertificeerde inzamelaars moeten aan verschillende eisen voldoen om het keurmerk te dragen. De belangrijkste is dat ze een volledig gesloten inzamelsysteem kunnen garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgesloten (rol)containers, een beveiligd transportvoertuig en wordt het inzamelen en lossen zo ingericht dat er geen derde bij uw gegevens kunnen komen.

Hoe krijg je een CA+ certificaat?

Wanneer je als datavernietigingsbedrijf een CA+ keurmerk wilt dragen kan je het vernietigingsproces laten keuren door het KIWA. Wanneer je aan de eisen van de Certificeringsregeling Archief- en Datavernietiging voldoet, kan je je CA+ gecertificeerd noemen.

Bij CA+ gecertificeerde vernietiging worden onder andere de volgende stappen doorlopen:

  • Inzameling met gebruik van gesloten inzamelmiddelen
  • Lossen en opslag in een afgesloten en beveiligde ruimte
  • Vernietiging naar overeengekomen veiligheidsklasse
  • Opstelling en verzending van garantiecertificaat

Veilig archief afvoeren zo gaat dat

Veilig archief afvoeren zo gaat dat

Veilig archief afvoeren

Vertrouwelijk bedrijfsgegevens vertrouw je niet zomaar iedereen toe. Wanneer je deze wilt laten afvoeren moet je dan ook met 100% zekerheid kunnen zeggen dat dit volgens de juiste wetgeving en AVG-proof wordt uitgevoerd. Via Wastenet inzameling worden de archiefgegevens op afspraak, met beveiligde transport direct naar een beveiligde vernietigingslocatie gebracht. Zo kunnen uw vertrouwelijke gegevens nooit in de verkeerde handen terecht komen.

Datavernietiging op basis van een abonnement

 Heeft u regelmatig betrouwbaar papier dat u niet lang wilt bewaren en direct wilt laten afvoeren? Dan is een abonnement voor archiefvernietiging de beste keuze. Bij het aanvragen van een rolcontainer voor archiefvernietiging heeft u keuze uit verschillende maten containers. Deze containers zijn voorzien van een slot op de klep. De frequentie en het moment van ledigen bepaalt u zelf. Wastenet zorgt er, na akkoord van beide kanten, voor dat de containers binnen één week gratis bij u voor de deur worden geplaatst en dat de containers op de afgesproken momenten veilig worden geleegd.

Eenmalig of jaarlijkse datavernietiging

Wanneer u liever in één keer een groot aantal archiefpapieren wilt laten vernietigingen kunt u kiezen voor eenmalige  datavernietiging. U kunt er, indien gewenst, voor kiezen deze service jaarlijks te herhalen. Bij een eenmalige vernietiging heeft u de mogelijkheid om uw archief zelf in te zamelen, bijvoorbeeld in archiefdozen, maar wij kunnen ook archiefcontainers meeleveren. Kiest u ervoor het archiefpapier zelf in te zamelen, dan vragen wij u de dozen op de afgesproken tijd en datum klaar te zetten. Wanneer u kiest voor inzameling in containers dan leveren wij maximaal 8 containers van 660 liter. Deze kunt u direct vullen, terwijl de vrachtauto wacht, of we kunnen een afspraak maken voor een later moment. Dan kunt u de containers in alle rust vullen en komen wij ze op een afgesproken dag en tijdstip weer ophalen.

Gesloten systeem

De rolcontainers zijn voorzien van een slot en worden bij het legen opgemaakt door een gecertificeerde medewerker. Zo zorgen wij voor een gegarandeerde veilige vernietiging van uw vertrouwelijke gegevens volgens de CA+ norm. De archiefpapieren worden direct na inzameling naar een beveiligde omgeving gebracht, waar ze binnen 24 uur vernietigd worden. Na elke vernietiging ontvangt u een vernietigingscertificaat.